Akutni infarkt srca i njegove poslijedice predstavljaju vodeći uzrok smrti u BiH i većini zemalja Svijeta. Najefikasniji vid tretmana ove bolesti je primarna perkutana koronarna intervencija. Zahvaljujući ovoj proceduri, zadnjih godina, kod nas i širom Svijeta, spašen je veliki broj ljudskih života. Primarna perkutana intervencija je temeljna procedura u okviru interventne kardiologije, dijela kardiologije koji se bavi minimalno invazivnim dijagnostičko-terapijskim procedurama u detekciji i tretmanu bolesti srca i koronarnih arterija.Sama procedura podrazumjeva da se pri nastanku infarkta pacijentu odmah učini koronarografija, verifikuje okluzija-začepljenje arterije srca te da se na to mjesto implantira stent. Na taj način se omogućava nesmetani protok kroz arteriju.

 

“PERKUTANI TRETMAN STEMI” (infarkt srca sa elevacijom ST segmenta) je knjiga koja govori o brojnim aspektima samog infarkta srca i kako ga na vrijeme prepoznati. Koji su terapijski izazovi, pitanja i problemi koji se javljaju pri perkutanom tretmanu infarkta te koje protokole i doktrine primjeniti nakon tretmana. Ovo je i prva knjiga iz oblasti interventne kardiologije u BiH.

Autori ove knjige na čelu sa urednikom i autorom, Doc dr Elmirom Jahićem, šefom Kardiologije u Centru za srce BH-Tuzla su se potrudili i uspjeli čitaocima približiti neke tajne interventne kardiologije i perkutanog tretmana infarkta srca.

Ova knjiga je koristan vodič ljekarima u službi hitne pomoći, koji najčešće ostvaruju prvi medicinski kontakt sa STEMI pacijentima. Neophodno je što ranije prepoznati ove pacijente te koje organizacijske i terapijske korake treba poduzeti da bi pacijent stigao na vrijeme u interventni centar. Specijalizanti u subspecijalizanti kardiologije korištenjem ove publikacije imaju priliku da se upoznaju sa osnovnim terminima i postupcima u interventnoj kardiologiji. Vrlo korisno štivo može biti svim mladim doktorima koji su načinili prve ozbiljne kardiološke ali i medicinske korake uopće. U knjizi su pored ažuriranja aktuelnih doktrinarnih stavova iz nekoliko kardioloških oblasti, prezentirani i praktične savjete. Praktični primjeri prikazani u ovoj knjizi, kao što su slike iz kateterizacijskog laboratorija, ehokardiografije te elektrokardiogrami, su od naših pacijenata, tretiranih u našem centru, i predstavljaju primjer onoga sa čime se mi svakodnevno susrećemo u našem radu.

Doc Dr Elmir Jahić
Šef kardiologije u Centru za srce BH-Tuzla

   +387 35 258 450