Tokom rutinskog elektrokardiografskog (EKG) zapisa mogu se registravati promjen srčanog ritma, frekvence srca kao i neke druge promjene u periodu od svega nekoliko sekundi. Neke promjene se javljaju svega nekoliko puta tokom dana tako da ih je gotovo nemoguće registrovati rutinskim EKG zapisom. Ti poremećaji u radu srca mogu nagla nastati i naglo prestati. Zato se je neophodno 24 satno snimanje EKG putem HOLTER aparata.

Putem ovog aparata se registruju promjena u radu srca kao što su aitmije, srčana frekvenca ali i postojanje koronarnih ishemijskih promjena tokom cijelog dana (24 sata).

 Promjena koje nastaju u ovom periodu se uredno registruju a kardiolog naknadno analizira sve eventualne poremećaje.

   +387 35 258 450