Prof.dr.med.sci Elmir Jahić

Specijalista Interne medicine /Subspecijalista kardiolog
+387 35 258 450

Biografija

Ovdje možete pogledati kompletnu biografiju od
Prof.dr.med.sci Elmira Jahića, Specijalista Interne medicine / Subspecijalista kardiolog
Jedan od najeminentijih interventnih kardiologa u BiH i regiji, profesor na Medicinskom fakultetu u Tuzli, direktor Medical Institute Bayer.

 • Edukacija

  2007. god. – odbranio magistarski rad na temu; “Neantibiotski tretman prostatitisa tipa inflamatornog pelvičnog bolnog sindroma“, i promoviran u magistra medicinskih nauka – Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet

  2009. god. – izabran u saradničko zvanje višeg asistena za nastavni predmet Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Tuzli

  2009. god. – odbranio doktorsku disertaciju na temu:“Oksidirani lipoprotein niske gustoće kao prediktor koronarne bolest“

  2010. god. – promoviran u doktora medicinskih nauka – Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet

  2011. god. – izabran u zvanje docenta za nastavni predmet Interna medicina na Univerzitetu u Bihaću, Visoka zdravstvena škola

  2014. god. – izabran u zvanje docenta za nastavni predmet Interna medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 • Napredovanje u struci

  – Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1996. god.

  – Položio specijalistički ispit iz Interne medicine 2002. god.

  – Subspecijalistički ispit iz oblasti kardiologije položio 2011. god.

 • Akademska edukacija i izbori u zvanja

  -član Ljekarske komore TK

  -član Udruženja kardiologa u BiH

  -član Udrženja kardiologa Evrope

 • Edukacija iz oblasti interventne kardiologije

  2007. god. – odbranio magistarski rad na temu; “Neantibiotski tretman prostatitisa tipa inflamatornog pelvičnog bolnog sindroma“, i promoviran u magistra medicinskih nauka – Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet

  2009. god. – izabran u saradničko zvanje višeg asistena za nastavni predmet Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Tuzli

  2009. god. – odbranio doktorsku disertaciju na temu:“Oksidirani lipoprotein niske gustoće kao prediktor koronarne bolest“

  2010. god. – promoviran u doktora medicinskih nauka – Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet

  2011. god. – izabran u zvanje docenta za nastavni predmet Interna medicina na Univerzitetu u Bihaću, Visoka zdravstvena škola

  2014. god. – izabran u zvanje docenta za nastavni predmet Interna medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 • Edukacija iz oblasti pace-maker-a i elektrofiziologije

  2007. god. – odbranio magistarski rad na temu; “Neantibiotski tretman prostatitisa tipa inflamatornog pelvičnog bolnog sindroma“, i promoviran u magistra medicinskih nauka – Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet

  2009. god. – izabran u saradničko zvanje višeg asistena za nastavni predmet Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Tuzli

  2009. god. – odbranio doktorsku disertaciju na temu:“Oksidirani lipoprotein niske gustoće kao prediktor koronarne bolest“

  2010. god. – promoviran u doktora medicinskih nauka – Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet

  2011. god. – izabran u zvanje docenta za nastavni predmet Interna medicina na Univerzitetu u Bihaću, Visoka zdravstvena škola

  2014. god. – izabran u zvanje docenta za nastavni predmet Interna medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 • Edukacija iz oblasti ultra-zvučne dijagnostike

  2007. god. – odbranio magistarski rad na temu; “Neantibiotski tretman prostatitisa tipa inflamatornog pelvičnog bolnog sindroma“, i promoviran u magistra medicinskih nauka – Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet

  2009. god. – izabran u saradničko zvanje višeg asistena za nastavni predmet Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Tuzli

  2009. god. – odbranio doktorsku disertaciju na temu:“Oksidirani lipoprotein niske gustoće kao prediktor koronarne bolest“

  2010. god. – promoviran u doktora medicinskih nauka – Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet

  2011. god. – izabran u zvanje docenta za nastavni predmet Interna medicina na Univerzitetu u Bihaću, Visoka zdravstvena škola

  2014. god. – izabran u zvanje docenta za nastavni predmet Interna medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 • Područja posebnog interesovanja

  2007. god. – odbranio magistarski rad na temu; “Neantibiotski tretman prostatitisa tipa inflamatornog pelvičnog bolnog sindroma“, i promoviran u magistra medicinskih nauka – Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet

  2009. god. – izabran u saradničko zvanje višeg asistena za nastavni predmet Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Tuzli

  2009. god. – odbranio doktorsku disertaciju na temu:“Oksidirani lipoprotein niske gustoće kao prediktor koronarne bolest“

  2010. god. – promoviran u doktora medicinskih nauka – Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet

  2011. god. – izabran u zvanje docenta za nastavni predmet Interna medicina na Univerzitetu u Bihaću, Visoka zdravstvena škola

  2014. god. – izabran u zvanje docenta za nastavni predmet Interna medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 • Društvene aktivnosti

  2007. god. – odbranio magistarski rad na temu; “Neantibiotski tretman prostatitisa tipa inflamatornog pelvičnog bolnog sindroma“, i promoviran u magistra medicinskih nauka – Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet

  2009. god. – izabran u saradničko zvanje višeg asistena za nastavni predmet Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Tuzli

  2009. god. – odbranio doktorsku disertaciju na temu:“Oksidirani lipoprotein niske gustoće kao prediktor koronarne bolest“

  2010. god. – promoviran u doktora medicinskih nauka – Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet

  2011. god. – izabran u zvanje docenta za nastavni predmet Interna medicina na Univerzitetu u Bihaću, Visoka zdravstvena škola

  2014. god. – izabran u zvanje docenta za nastavni predmet Interna medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 • Članstvo u udruženjima

  2007. god. – odbranio magistarski rad na temu; “Neantibiotski tretman prostatitisa tipa inflamatornog pelvičnog bolnog sindroma“, i promoviran u magistra medicinskih nauka – Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet

  2009. god. – izabran u saradničko zvanje višeg asistena za nastavni predmet Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Tuzli

  2009. god. – odbranio doktorsku disertaciju na temu:“Oksidirani lipoprotein niske gustoće kao prediktor koronarne bolest“

  2010. god. – promoviran u doktora medicinskih nauka – Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet

  2011. god. – izabran u zvanje docenta za nastavni predmet Interna medicina na Univerzitetu u Bihaću, Visoka zdravstvena škola

  2014. god. – izabran u zvanje docenta za nastavni predmet Interna medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli